Essential Dutch Phrases

Wherever you go in the world, the people you meet always greatly appreciate it if you've done some homework and learned a little of the local lingo. Even if you know only the very basics, you'll be greeted with bigger smiles and doors are sure to open with greater ease. Here's some essential Dutch to make your stay even more fun!

Civilities

Hello Hallo
Goodbye Tot ziens
Good morning Goedemorgen
Good afternoon Goedemiddag
Good evening Goedenavond
How are you? Hoe gaat het met u?
I'm fine, thank you. Prima, dank u.
Please Alstublieft
Here you go [as in when giving something to someone] Alstublieft
Thank you Dank u wel
Excuse me Pardon
Sorry Mijn excuses (or simply 'Sorry')
Yes/No Ja/Nee
I don't understand Ik begrijp het niet
Do you speak English/German? Spreekt u Engels/Duits?

Food & Drink

..., please. ..., alstublieft
A cup of coffee Een kopje koffie
Two beers Twee bier
Three chips with mayonaise Drie patat met mayo
Four glasses of dry white wine Vier glazen droge witte wijn
Five ice creams Vijf ijsjes
I'm a vegetarian. Ik ben vegetariër.
Cheers! Proost!
A table for two Een tafel voor twee
Where is the toilet? Waar is het toilet?
Do you serve children's portions? Serveert u kinderporties?
That was delicious! Het was heerlijk!
The bill, please. De rekening, alstubieft.
Do you accept credit cards? Accepteert u creditcards?

Shopping

I'd like to buy a ... Ik wil graag een ... kopen.
I'm just looking. Ik kijk alleen even rond.
How much is it? Hoeveel kost het?
It's too expensive. Het is te duur.
Can you lower the price? Kunt u iets aan de prijs doen? [However, as the whole world knows, the Dutch drive a hard bargain, so I wish you luck!]

Emergencies

Help! Help!
Call a doctor! Roep een dokter!
Call the police! Bel de politie!
I'm sick. Ik ben ziek.
I'm lost. Ik ben verdwaald.
   

Time & Numbers

What time is it? Hoe laat is het?
It's (six) o'clock. Het is (zes) uur.
Half past (seven). Half (acht). [!!!]
Yesterday Gisteren
Tomorrow Morgen
   
One Eén
Two Twee
Three Drie
Four Vier
Five Vijf
Six Zes
Seven Zeven
Eight Acht
Nine Negen
Ten Tien
Eleven Elf
Twelve Twaalf [not a single Dutch word rhymes with 'twaalf'!]
Thirteen Dertien
Fourteen Veertien
Fifteen, sixteen... Vijftien, zestien...
Twenty Twintig
Twenty-one, twenty-two... Eénentwintig, tweeentwintig [Literally one-and-twenty, two-and-twenty...]
Thirty Dertig
Forty Veertig
Fifty Vijftig
Sixty Zestig
Seventy Zeventig
Eighty Tachtig
Ninety Negentig
One hundred, two hundred Honderd, tweehonderd...
One hundred and one, one hundred and two... Honderdéén, honderdtwee...
One thousand Duizend
One thousand eight hundred and seventy-two Duizend achthonderdtweeënzeventig
Fifteen hundred Vijftienhonderd
One million Eén miljoen
One billion Eén miljard

Getting Around

Where is ...? Waar is ...?
What's the address? Wat is het adres?
Can you show me ... (on the map)? Kunt u mij dat (op de kaart) laten zien?
When does the next bus (to ...) leave? Wanneer vertrekt de volgende bus (naar ...)?
Train Trein
I want to go to .... Ik wil naar ....
Does it stop at ...? Stop hij in ...?

 

 

en_GB